Ouderbijdrage

De bekostiging van het basisonderwijs komt voor het grootste deel vanuit de rijksoverheid. Voor een aantal extra activiteiten en voorzieningen vragen wij een vrijwillige bijdrage van u als ouders/verzorgers.