Schooltijden

De schooltijden zijn voor groep 1 t/m 8 gelijk:

maandag t/m vrijdag een continurooster van 08:30 tot 14:00 uur.