Ouderhulp

Ouderhulp
We vinden het belangrijk om onze ouders/verzorgers te betrekken bij de school. Ze helpen onder andere met lezen, computerbegeleiding, schoonmaak, rijden naar uitjes, klusjes, vieringen, aankleding van de school. Of ze zijn lid van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, GMR of de luizencommissie. Voor ouders/verzorgers die dat willen, zijn er dus heel veel mogelijkheden om op school in één of andere vorm mee te werken. Deze hulp en betrokkenheid vinden we bijzonder waardevol en komt de leerlingen direct ten goede.

Ouders en informatie
Het is ons streven om u als ouders/verzorgers zo compleet mogelijk van schoolinformatie te voorzien én natuurlijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind(eren). Hiervoor gebruiken we de volgende mogelijkheden:

– Schoolgids, te downloaden vanaf de website
– Informatiebrochure; ouders/verzorgers ontvangen deze bij de start van het schooljaar
– Informatie avond; in november van ieder schooljaar
– Oudergesprekken; 3x per schooljaar
– Website www.waadwizer.nl; algemene schoolinformatie
– Facebook.com/Waadwizer
 

‘De deur staat altijd open’…
We streven naar een open schoolklimaat en hopen dat ouders/verzorgers zich vrij en welkom voelen om op de leerkrachten of directie af te stappen wanneer ze vragen of opmerkingen hebben of iets kwijt willen.