Ons onderwijs

We werken in de ochtenden vanuit een onderwijsconcept waarbij de aandacht ligt op een continuerende didactische structuur, bewaking van de kwaliteit binnen de basisvakken Rekenen, Taal en Lezen en autonomie bij de leerlingen.

Speerpunt hierbij is de begeleiding en zorg, sturend voor het didactisch handelen van de leerkracht en gericht op de individuele onderwijsbehoeften en die van de groep.

In de middagen is er vanuit het schoolconcept ruimte voor innovatie en vernieuwing om de leerlingen kennis te laten maken met de huidige en toekomstige wereld om hen heen. 

We zijn ondernemend en fanatiek in verschillende activiteiten, zowel in de school als buiten de school. Van sportwedstrijden tot het bezoeken van cultuurvoorstellingen en van acties voor goede doelen tot een activiteit met de bewoners van het zorgcentrum in het dorp. 

De combinatie van al deze aspecten resulteert in een aanbod waarbij onze kernwaarden Betrokken, Verantwoordelijk en Wijs duidelijk herkenbaar zijn.