Schoolmaatschappelijk werk

Voor wie kan Schoolmaatschappelijk Werk worden ingezet?
Kinderen
Ouders / verzorgers
Leerkrachten (consultatie)
Intern Begeleiders, Zorgcoaches, Directeur van de school (consultatie).

Met welke vragen kan ik terecht bij het Schoolmaatschappelijk werk? Bijvoorbeeld;
mijn kind luistert niet naar mij
mijn kind is druk of agressief
mijn kind wordt gepest
het gaat niet goed op school, schoolresultaten blijven achter
mijn kind heeft moeite met de echtscheiding
mijn kind vindt het lastig om voor zichzelf op te komen
er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik maak me zorgen
ik vind het opvoeden momenteel best lastig en wil er graag over praten
we hebben financiële problemen en willen graag hulp
andere vragen die u heeft over uw kind en waarvan u niet weet waar u terecht kunt

Als ik een gesprek wil aanvragen met het Schoolmaatschappelijk werk, hoe doe ik dat?
Wanneer u een gesprek wilt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht, directeur of zorgcoach van de school. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Gebiedsteam, telefoonnummer 0517-380357 

Waar vinden de gesprekken plaats?
Het is mogelijk om de gesprekken te voeren op school. U kunt ook langskomen bij het gebiedsteam tijdens het inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Locatie: Netwerkcentrum De Opstap Oosteinde 49 in St.-Jacobiparochie. 

Wat kan Schoolmaatschappelijk werk voor mij betekenen?
De schoolmaatschappelijk werker kan samen met u onderzoeken wat er precies aan de hand is. In een aantal gesprekken kan er met u (en eventueel met uw kind en / of school) een oplossing worden gevonden, die aansluit bij uw situatie, zodat veranderingen in gang gezet kunnen worden. Als het nodig is, zoeken we samen naar een organisatie die u en uw kind het beste kunnen ondersteunen. Schoolmaatschappelijk werk kan indien nodig, bemiddelen tussen u en de school.

Wat is Schoolmaatschappelijk werk?
Preventieve taken zijn belangrijke aspecten binnen de zorg voor kinderen en hun ouders, binnen het onderwijs. Hoe sneller er ingespeeld kan worden op signalen, des te eerder er een passend hulpaanbod geboden kan worden. Het in een zo vroeg mogelijk stadium bieden van aandacht en ondersteuning, vermindert het risico op problemen en uitval op latere leeftijd. Schoolmaatschappelijk werk heeft bij uitstek de mogelijkheid om bij te dragen aan een succesvolle zorgstructuur. Marije ondersteunt het onderwijzend personeel bij de begeleiding van leerlingen door een brugfunctie te vervullen tussen leerlingen, ouders, school en (jeugd)hulpverlening. Zij neemt deel aan het zorg adviesteam of andere overleggen en werkt samen met de zorgcoach en directeur van de school. Haar activiteiten zijn aanvullend op de ondersteuning en zorg die scholen zelf kunnen bieden.

Vertrouwelijkheid Schoolmaatschappelijk werk
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Dit betekent dat u eerst schriftelijk toestemming geeft, voordat informatie uitgewisseld kan worden. Wanneer een aanmelding via school wordt gedaan, zal school u vragen om toestemming te geven om Schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Een terugkoppeling naar school van hetgeen met u is besproken, gaat dus altijd in overleg!

Kosten
De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn gratis.

Algemene informatie over het Gebiedsteam Waadhoeke:
Het Gebiedsteam Waadhoeke kunt u bereiken via 0517-380357 of per mail via gebiedsteam@waadhoeke.nl.  Dit kan als u vragen heeft over o.a.:

  • financiën, geldzaken, minimaregelingen, administratie en schulden
  • trainingen in leren omgaan met geld en voor jezelf opkomen “In the pocket!” (zie hieronder voor meer informatie)
  • relationele problemen
  • gezondheid, zorgvragen, WMO, huishoudelijk hulp
  • (trauma) verwerking
  • echtscheiding en omgangsregeling
  • opvoeding etc.