Schoolklimaat

Waadwizer is een samenwerkingsschool. De school is een ontmoetingsplaats van verschillende levensvisies; ‘de samenleving in het klein’. Kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd:

Ieder kind is welkom
Wederzijds respect
Waarden en normen
School en de samenleving
Ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om zich te ontplooien. Onze school wil aan die groei van ieder kind een kwalitatief hoogwaardige bijdrage leveren door een vriendelijk en veilig speelwerkklimaat aan te bieden, zodat elk kind met plezier zijn/haar basisschooltijd doorloopt. Onze school kenmerkt zich door een veilig en open schoolklimaat waarin een ieder zich welkom, gerespecteerd en medeverantwoordelijk voelt. Door een open communicatie heerst er een cultuur waarin personeel, leerlingen en ouders/verzorgers zich inzetten en zich betrokken voelen om met elkaar mooie doelen te bereiken.

‘De deur staat altijd open’; deze openheid wordt bevestigd in de praktijk.