Kinderopvang

Overblijven op school (TSO)

Stichting Kinderopvang Friesland (TSO) verzorgt op Waadwizer de mogelijkheid om, tegen een vergoeding, tussenschools op maandag, dinsdag en donderdag te kunnen overblijven.

Contactpersoon mevrouw D. van der Wal 06 42413313

‘Ukkepuk & Co’
Buorren 75 8851EM Tzummarum

Opvang mogelijkheden:
BSO (buitenschoolse opvang 4-13 jaar)
KDO (kinderdagverblijf dagopvang 0-4 jaar)
VO (vakantieopvang 4-13 jaar)

Meer informatie: http://www.kinderopvangfriesland.nl/