Kinderopvang

Overblijven op school (TSO)

Stichting Kinderopvang Friesland (TSO) verzorgt op de M.J. Tamsmaskoalle de mogelijkheid om, tegen een vergoeding, tussenschools op maandag, dinsdag en donderdag te kunnen overblijven.

Contactpersoon mevrouw S. Jellema (06 24834943).

‘Ukkepuk & Co’
Buorren 75 8851EM Tzummarum

Opvang mogelijkheden:
BSO (buitenschoolse opvang 4-13 jaar)
KDO (kinderdagverblijf dagopvang 0-4 jaar)
VO (vakantieopvang 4-13 jaar)

Meer informatie: http://www.kinderopvangfriesland.nl/